רשלנות רפואית – זכויות המטופל והדרך למימושן

ישנם קריטריונים ברורים הקבועים בחוק, אשר התקיימותם מזכה את המטופל בפיצוי בגין רשלנות רפואית שבוצעה כלפיו. ראשית, על פי פקודת הנזיקין, המטופל צריך להוכיח בפני בית המשפט כי הרופא שטיפל…

להמשך קריאהרשלנות רפואית – זכויות המטופל והדרך למימושן